Wij zijn verhuisd!

Al ruim 14 jaar bedienen wij u en vele anderen vanuit het kantoor in Kwintsheul. Later is daar de locatie in Wateringen bijgekomen. Maar per heden zijn wij verhuisd naar één nieuw pand.
Ons nieuwe adres is Molenweer 16, 2291 NR in Wateringen.

Administratie & Advies Westland

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, met ons gesloten overeenkomsten en door ons verzorgde transacties zijn uitsluitend van toepassing de algemene leverings-, betalings- en uitvoervoorwaarden van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank 's-Hertogenbosch als 'NOAB voorwaarden'. Bekijk de voorwaarden (PDF-bestand).

Deze voorwaarden worden op eerste verzoek van de klant gratis toegezonden en worden bij het uitbrengen van een offerte standaard bij de offerte gevoegd. Door ondertekening van de offerte bevestigt de klant de voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud te hebben kennis genomen en die integraal als deel uitmakend van de overeenkomst te aanvaarden.